Foreningen afholdt generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014.

Se referatet ved at trykke på linket herunder

On March 18, 2014 we held the annual meeting of our association. Follow the link to the minute (in Danish) 

Den 18. marts afholdt foreningens sin generalforsamling med knap 30 medlemmer, idet interesserede fra mødet blev inviteret til også at overvære generalforsamlingen.

Der var genvalg til bestyrelsen af Edmund Eugene og Kurt Frandsen, og Karl Peter Samuelsen Holm blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ib Willumsen havde ønsket at trække sig fra bestyrelsen pga. alder og helbred. Han blev takket for sit mangeårige arbejde i foreningen, først som formand og siden som bestyrelsesmedlem.

Tak til mødets dirigent, Anna Holm,  og til Karl Peter Samuelsen Holm, der påtog sig at referere generalforsamlingen.

Af væsentlige beslutninger kan nævnes, at bestyrelsen fik mandat til at oprette en ungdomsafdeling og til at udpege en ungdomsrepræsentant til bestyrelsen.

Desuden noterede generalforsamlingen, at CISU havde godkendt projektrapport og regnskab, så det 15 månedes projekt var hermed afsluttet. Se skrivelsen ovenfor.

On March 18, the general meeting was held in Akwamus Venner. Among other things the general meeting noted that CISU has approved the project ‘A New Future for Akwamu’

Tirsdag den 18. marts fortalte Chatrine og Simone for interesserede og venner om deres 4 måneders ophold i Akwamu, Ghana  som optakt til Akwamus Venners generalforsamling

On March 18, Chatrine and Simone held a speech on their 4 months’ stay in Akwamu, Ghana for interested and friends. It  was a preluide to the annual general meeting in ‘Akwamus Venner’

Vi søger om en container til at sende til Akwamu, fortrinsvis med udstyr til de nye forskoler fra vores projekt. Ansøgningen skal snart sendes, og vi er i fuld gang med at finde inventar og legetøj til dem. Her er nogle eksempler på, hvad vi foreløbig har fundet. Vi er godt på vej til at kunne fylde en container.

We are about to apply for a container to Akwamu. Meanwhile, we are going around to schools and day-care centres etc. in Horsens asking for equipment and toys. The pictures above show some of the items that we already have got. Soon, we are able to fill a container

Billedet ovenfor er fra generalforsamlingen i 2013

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19

Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej 4 (Søndermarkskolen), 8700 Horsens.

 Hermed indkaldes til generalforsamlingtirsdag den 18. marts 2014 kl. 19 i følge vedtægterne.

Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi starter med en offentlig del kl. 19.00. Simone og Chatrine, der har været 4 måneder i Akwamu, fortæller og viser fotos fra deres ophold samt fra deres arbejde i det ghanesiske sundhedsvæsen.

I må derfor gerne invitere familie, venner og bekendte til denne del.

Derefter går vi over til generalforsamlingen, som kun er for medlemmer. *

 

                                                                                 På bestyrelsens vegne

                                                                                  Mogens Falk

                                                                                 Bestyrelsesformand

*Bestyrelsen foreslår, at interesserede kan overvære generalforsamlingen, dog uden tale- og stemmeret

Akwamu:

Skoleleder Paulina er flyttet skole fra Akwamufie til Akrade, og hun har startet en ny forskole. Det har man ønsket længe i Akrade.
Den er i en midlertidig bygning og uden meget udstyr. Hun beder om møbler og penge til indretningen.
En medhjælper er gået fra hus til hus i Akrade og fortalt forældrene, hvad forskolen kan gøre for deres børn og dem selv. Det har forøget antallet af indskrevne børn fra 5 til 19.

The Headmistress Paulina has moved from Akwamufie to Akrade, and she started the preschool that the community wanted for some time.
Now she apply for equipment and funding to equip the termporary building.
Her assistant walked from house to house to informed the parents on what the preschool can do for their children and for themselves, and the number of enrolled children raised from 5 to 19.

Billederne her er fra et møde i Akwamufie den 6. november 2013. Her undersøgte vi mulighederne for en fortsættelse af vort projekt: En ny Fremtid for Akwamu.

21 repræsentanter for 10 landsbyer i Akwamu tog mod indbydelsen til dette møde. Her var repræsentanter både fra eksisterende projekter og for områder, der gerne ville være med i næste fase.

The pictures are from the meeting on November 6, 2013, where we initiated a new phase of our project: A new Future for Akwamu. In four groups we carried out a SWOT analysis